Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond

Fremme dansk anæstesiologi-videnskab ved uddeling til: 1. Anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbedje. 2. Studierejser for yngre anæstesiologer. 3. Afholdelse af en ´Erik Husfeldt´ forelæsning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar