Dansk Studiefond

Dansk Studiefond

Dansk Studiefond yder studielån til studerende, der er i gang med en videre-gående støtteberettiget uddannelse. Den studerende må ikke være væsentligt forsinket i uddannelsen. Det er også en betingelse, at den studerende udnytter/har brugt mulighederne for at få SU. Lån er max. 20.000 kr. pr. ansøgning. Der kræves personlig kaution for lånet. Renten er på 5 % om året. Rente tilskrives hver måned. Tilbagebetalingen af renter og afdrag starter først ca. et halvt år efter uddannelsen er afsluttet. Lånet betales herefter tilbage i lige store ydelser hver anden måned. Ansøgningsskema kan printes ud fra hjemmesiden. Der uddeles årligt ca. 1.000.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar