Dansk Svejseteknisk Landsforenings Jubilæumsfond

Dansk Svejseteknisk Landsforenings Jubilæumsfond

At fremme den svejsetekniske udvikling i Danmark.
Yderligere oplysninger: Ved uddeling kan især følgende formål tilgodeses: a. Anerkendelse til et DSL-medlem for et værdifuldt svejseforedrag, en svejseteknisk artikel eller afhandling eller en anden særlig indsats til fremme af landsforeningens formål. b. Anerkendelse til et DSL-medlem for løsningen af en forskningsopgave eller en drifts- og produktionsteknisk udviklingsopgave af betydning for svejseteknikkens
fremgang i Danmark. c. Tilskud til en studerende med svejseteknik som specialfag
eller til en ingeniør, der studerer til den tekniske licentiatgrad med svejseteknisk emne. d. Tilskud til et DSL-medlem, der ønsker at studere og dygtiggøre sig inden for svejseteknikken ved et kortere eller længere ophold i ind- eller udland.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar