Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat

Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat

1. Støtte til efterladte af tidl. medl. af Foreningen af Toldembedsmænd, idet efterkommere af tidl. mønstringsbestyrere har fortrinsret. 2. Støtte til tidl. medl. af Foreningen af Toldembedsmænd, der uforskyldt er kommet i økonomisk nød. 3. Støtte til efterladte af andre tidl. medl. af Den Danske Toldetatsforening. 4. Støtte til efterladte af andre medl. af Dansk Told & Skatteforbund eller anden organisation, der har overtaget forbundets rettigheder og pligter. 5. Støtte til formål, der kan styrke sammenholdet mellem aktive og pens. medl. af Dansk Told & Skatteforbund, såvel de 2 grupper indbyrdes som hver for sig. 6. Støtte til trængende enker/enkemænd, børn efter afdøde tjenestemænd i Told & Skat, værdige trængende ugifte døtre af nulevende Toldembedsmænd samt studiestøtte for værdige og trængende børn af nulevende toldembedsmænd. 7. Er der ikke nok ans. fra 1-6, kan legater tildeles økonomisk trængende personer, som har bopæl i Danmark og som i det væsentlige kan sidestilles med ovennævnte. 8. Medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund er ikke en betingelse. 9. Bestyrelsen træffer endelig og upåankelig afgørelse. 10. Yde ferieophold til enker, enkemænd og ugifte børn efter afdøde tjenestemænd i Told & Skat. 11. Gravstedsvedligeholdelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar