Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat

1. Det er en forudsætning for godkendelse af ansøgning, at der er tale om videreuddannelse inden for branchen. Det vil sige inden for områderne: Hårdttræ, finér og træbaserede pladematerialer. 2. Ansøger skal være udlært, inden en ansøgning kan godkendes. 3. Med ansøgningen skal følge udtalelse/anbefaling fra arbejdsgiver(e) relateret til branchen. 4. Der skal herudover foreligge tilsagn om, at ansøger kan komme tilbage til samme firma eller et medlem af Dansk Træforening efter afsluttet videreuddannelse. 5. Ansøger skal ligeledes afgive erklæring om, at vedkommende selv agter at vende tilbage til det pågældende firma (jf. pkt. 4). 6. Der skal efter hjemkomsten udarbejdes en rapport om opholdet til Dansk Træforening. Samtlige punkter skal være opfyldt/opfyldes i forbindelse med hver ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar