Danske Advokaters Hjælpefond

Danske Advokaters Hjælpefond

Der ydes støtte til nuværende og forhenværende medlemmer af Det Danske Advokatsamfund, som efter bestyrelsens skøn er værdige til hjælp eller anerkendelse. Der kan subsidiært ydes støtte til medlemmernes efterlevende ægtefæller/samlevere og børn under 24 år. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar