Danske Døves Landsforbunds Fælleslegat af 1983

Danske Døves Landsforbunds Fælleslegat af 1983

Fast ydelse til medlemmer over 67 år (mindste medlemstid 25 år) støtte medlemmer
i økonomisk vanskelig situation, studierejser til yngre medlemmer, ferierejser i
Danmark til ældre medlemmer.
Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af medlemmer af en døveforening.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar