Danske Flyvejournalisters Fond

Danske Flyvejournalisters Fond

Af renten af fondskapitalen uddeler fondsbestyrelsen hvert år, uden at ansøgninger behøver at blive indkaldt, én eller flere legatportioner på mindst 1.000 kr. til personer, der er eller har været beskæftiget med luftfart og anden
flyvning - enten som almindelig hjælp i tilfælde, hvor vedkommende trænger dertil, eller som stipendier til studier, rejser etc. Pårørende, enker børn eller andre, nære slægtninge vil ligeledes kunne komme i betragtning.
Yderligere oplysninger: Den overskydende del af rentebeløbet bruges til forøgelse af fondskapitalen.
Legatuddelingen foregår såvidt muligt i forbindelse med sammenkomster i Danske Flyvejournalisters Klub.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar