Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Der ydes kun støte til foreningens ordinære medlemmer. Fonden har som formål at yde støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis. Fonden yder støtte i forhold til de tre hovedområder forskning, uddannelse og praksisudvikling. Der uddeles årligt ca. 1.700.000 kr. Ansøgningsskema udfyldes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar