Danske Fysioterapeuters Jubilæumslegat

Danske Fysioterapeuters Jubilæumslegat

Danske Fysioterapeuters Jubilæumslegat er oprettet pr. 16. juni 1993 med det formål at yde støtte til fysioterapeuters deltagelse i forskningskvalificerende kurser eller uddannelse. Det vil sige kurser der er godkendt eller kan godkendes
som adgangsgivende til danske universiteter eller selve ph.d.-uddannelsen.
Yderligere oplysninger: Støtten ydes udelukkende til ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar