Danske Fysioterapeuters Studielegat

Danske Fysioterapeuters Studielegat

Støtte til studier, studierejser el. lign., der ikke har karakter af almindelig efter- og videreuddannelse. Studielegatet uddeles i større portioner til foreningens ordinære medlemmer.
Yderligere oplysninger: Støtte uddeles ikke til fysioterapeutstuderende og passive medlemmer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar