Danske Statsembedsmænds Samråds Enkebolig

Danske Statsembedsmænds Samråds Enkebolig

Selskabets formål er at fremskaffe boliger til billig leje eller som fribolig.
Yderligere oplysninger: Selskabets formål er ved opførelse af en eller flere ejendomme efterhånden at fremskaffe boliger til billig leje eller som bolig fortrinsvis til enker med børn efter selskabets medlemmer. Bolig kan også tilstås medlemmers enker uden børn samt mandlige og kvindelige pensionerede medlemmer eller medlemmer, som af en dem utilregnelig årsag (som sygdom eller ulykkestilfælde) har måttet udtræde af statstjenesten i en yngre alder end sædvanligvis for den pågældende embedsklasse. Endvidere skal undtagelsesvis bolig kunne tilstås medlemmers børn,
som måtte anses for særligt trængende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar