Dantransport A/S’ Understøttelses- og Pensionstilskudsfond

Dantransport A/S´ Understøttelses- og Pensionstilskudsfond

Yder understøttelse samt supplerende tilskud til pensioner eller betalinger, som måtte være tilsikret de berettigede på anden måde fra DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S eller gennem pensionsordninger, som af fondens bestyrelsen skønnes utilstrækkelige under hensyn til de til enhver tid herskende økonomiske forhold, til funktionærer, som fratræder deres hidtidige stilling hos DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S enten på grund af alder, sygdom eller anden af dem utilregnelig årsag. Bestyrelsen kan ligeledes yde tilskud til tidligere funktionærer i DanTransport Holding A/S eller DanTransport A/S, som ikke er omfattet af ovenstående. Ansøgning skal vedlægges kopi af seneste års skatteopgørelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar