DAS-Rejselegat, undervandsakustik/signalbehandling

DAS-Rejselegat, undervandsakustik/signalbehandling

Kan søges af studerende ved danske universiteter o.l. Støtten gives til deltagelse i konferencer, symposier og lignende, så vidt muligt i USA. Fagområdet omfatter bl.a.: Kilder til støj i havene og karakterisering af denne støj. Modeller for lydudbredelse i havene. Efterklang og spredning af lyd i havene. Undervandskommunikation. Analysemetoder ved behandling af signaler og data fra havene. Undervandstransducere, kalibrering og sonarsystemer. Akustiske metoder og udstyr anvendt til fiskeri. Akustisk billeddannelse i forbindelse med sonarsignaler. Bioakustik i forbindelse med måling og kontrol af havets ressourcer. Ulineær undervandsakustik og akustik i inhomogene medier. Legatet er på $1000 og kan indgå som delfinansiering i forbindelse med andre bevillinger. Ansøgning skal indeholde kort begrundelse for deltagelse i den aktuelle konference/symposium samt beskrivelse af de væsentlige faglige emner på konferencen. Ansøgning skal endvidere indeholde CV, en kort beskrivelse af faglig profil og samlet budget for kongresrejsen. Det forudsættes, at der fremsendes dokumentation for rejsen i form af kort rejserapport og rejseregnskab. Meddelelse om evt. legatuddeling kan påregnes ca. 3 måneder efter modtagelse af ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar