Dato B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Dato B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Tilgodeser almennyttige interesser i form af uddeling af legater til: 1) unge under videregående uddannelse i Danmark eller udlandet, herunder studierejser. 2) udøvere af en række sports- og fritidsaktiviteter, især atletik, fodbold, roning og gymnastik. 3) spejderkorps i Holstebro Kommune. 4) videreuddannelse og kurser for personer med ansættelse på Holstebro Sygehus. 5) Folkekirkelige interesser. Personer der ansøger skal være danske statsborgere og skal have haft deres opvækst i Holstebro Kommune, Møborg Sogn, eller Flynder Sogn, eller være ansat på Regionshospitalet i Holstebro. Foreninger og organisationer der ansøger skal have hjemsted i Holstebro Kommune, Møborg Sogn eller Flynder Sogn. Kun ansøgere, der opfylder disse betingelser, har mulighed for at få tildelt et legat, og kun disse vil få svar. Alle ansøgninger skal indeholde oplysning om formål, økonomi og budget. For personer skal ansøgninger desuden indeholde et CV og CPR-nr. samt dokumentation for opvækstområde og så vidt muligt e-mailadresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar