De 10 gamle legater

De 10 gamle legater

Anvendes som hjælp i ganske særlige tilfælde til trængende københavnske borgere og/eller velgørende/almennyttige institutioner med tilknytning til København. Årlig legatsum/afkast er på ca. 8.000 kr. - der uddeles typisk legatportioner på 1.000 kr. til 3.000 kr. Legatet kan søges af: Trængende københavnske borgere og/eller velgørende/almennyttige institutioner med tilknytning til København. Der lægges for enkeltpersoner - udover selve tilknytningskravet - særligt vægt på, om der er tale om uforudsete udgifter, hvortil der ikke kan ydes hjælp efter den sociale lovgivning. Endvidere lægges vægt på om trangskriteriet er opfyldt, hvilket beror på en vurdering af den enkelte ansøgers forhold kombineret med en samlet afvejning i forhold til de øvrige indkomne ansøgninger. For studerende er det en betingelse at ansøgningen vedrører sociale forhold og ikke udgifter i forbindelse med selve studiet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar