De Bergske Blades Fond

De Bergske Blades Fond

Fondens formål er at virke for opretholdelse af en fri presse uafhængig af politiske partier og interesseorganisationer, at yde støtte i form af legater eller lån til nuværende og tidligere medarbejdere ved De Bergske Blade, herunder også uddannelsesstøtte, dog kun i det omfang sådanne ydelser ikke i overensstemmelse med hidtidige retningslinjer er blevet afholdt af De Bergske Blade, og at bidrage til almennyttige og almenvelgørende foretagender efter bestyrelsens bestemmelse. Undtagelsesvis kan ydes støtte som legat eller lån efter bestyrelsens bestemmelse. Er under opløsning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar