De Bielkeske Legater

De Bielkeske Legater

Afd. A: Ældre, ugifte, uformuende frøkener, der er døtre af afdøde kongelige embedsmænd, fortrinsvis officerer af søværnet. Afd. B: Ældre, ugifte, uformuende kvinder, der aldrig har været gift, og som efter lang og tro tjeneste indenfor det huslige arbejdsområde enten på grund af alder eller svagelighed ikke længere er i stand til at påtage sig erhvervsarbejde. Afd. C: Stipendier til unge, lovende under 35 år - malere, grafikere, skulptører og kunsthåndværkere - samt arkitekter, ligeledes under 35 år - til videre uddannelse indden for deres fag enten ved rejse eller på anden måde. Legatportionernes størrelse og antal: Afd. A: 4.000 kr. Afd. B: 2.000 kr. Afdeling C: 3-5.000 kr. Der uddeles kun mellem 5 og 10 legatportioner af afd. C årligt. For afd. A og B er det en betingelse, at ansøger aldrig har været gift. Fuldstændigt CPR-nr. SKAL oplyses tilligemed bankkonto, incl. bankens registreringsnr. For afd. C skal uddannelse, økonomiske forhold og ansøgningsformål oplyses og dokumenteres. Dokumentation for hidtidig kunstnerisk virksomhed skal vedlægges ansøgning. Der ydes alene tidskud til fremadrettede formål. Det bemærkes endvidere, at der ikke ydes tilskud til SU-berettigede uddannelser uanset niveau.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar