De Brock-Bredalske Legater i Randers

De Brock-Bredalske Legater i Randers

§6 Fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere, eller i mangel af sådanne ansøgere, af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder. §16 Unge i Randers hjemmehørende sømænd til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib. §18 Til udstyr af døtre af uformuende købmænd og andre handlende, af byrådet, præstestanden rektorer eller lærere eller andre af honnet og civil stand i Randers. Ægteskabet må ikke være indgået inden ansøgningsfristensudløb, men skal dog være indgået inden udbetalingstidspunktet. Hvert tredje år til hjælp og oprejsning for en god og ærlig familie i Randers, der på grund af ulykkelige omstændigheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til hjælp til etabelering af en fabrikant eller kunstner. Portionen kan deles i flere dele. §19 10 fattige fader- eller moderløse børn af gode fattige forældre af handelsstand, byråd, præstestand, rektor- og lærerstand eller i mangel af sådanne ansøgere, andre af byens kristelige og gode borgeres børn til lærdom, føde og klæder. Ansøgere skal have bopæl i Randers Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar