De Danske Film- og Videoværksteder

De Danske Film- og Videoværksteder

Det Danske Filminstituts værksteder ligger i København og i Haderslev. De har til formål at fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Produktionsstøtte ydes i form af materialer, vejledning, adgang til apparatur m.v. Støtten kan endvidere ydes til afholdelse af konkrete produktionsomkostninger. Skriftlig ansøgning til Værkstedet. Produktionssøtte kan ydes til en dansk producent, som er myndig. Filmværkstedet uddeler støtte 4 gange årligt. Videoværkstedet uddeler støtte 6 gange årligt. Yderligere oplysninger fås hos Det Danske Videoværksted, Laurids Skausgade 12, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 86 95, fax 74 53 24 61, email: videoworkshop@dfi.dk eller på nedenstående adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar