De Danske Våbenbrødres Mindelegat

De Danske Våbenbrødres Mindelegat

Vedligeholdelse af særligt nævnte krigergrave samt primært legatportioner til ældre veltjente medlemmer af et selskab under De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber.
Yderligere oplysninger: Formålet er vedligeholdelse af særligt nævnte krigergrave samt primært legatportioner til trængende veltjente fra forsvarets grene, mænd såvel som kvindelige medlemmer. For så vidt der ingen efter det foranstående kvalificerede
findes blandt ansøgerne, skal medlemmer af et forsvarsbroderselskab, der er tilsluttet ¯De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber® komme i betragtning. Fonden yder ikke økonomisk støtte til foreninger eller ansøgere udenfor de i formålet anførte, d.v.s. ikke til rejse- og uddannelsesformål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar