De Kjærske Legater

De Kjærske Legater

Vedligeholdelse af gravsted på Korsør Kirkegård. Legatportioner til værdige trængende i Korsør.
Yderligere oplysninger: Støtten til vedligeholdelse af gravsted på Korsør kirkegård er bortfaldet. Legatmodtagere skal være ¯værdige, trængende, gamle og svage Borgere og Toldofficianter i Korsør samt Søfolk og Fiskere, disses Enker og ugifte trængende Døtre samt gamle Jomfruer uden Støtte i deres alderdom, der, skønt muligt ikke fødte i Korsør, dog hæderlig her i en Række af År have søgt deres Erhverv samt endvidere andre gamle værdige og uforskyldt trængende af Korsør eller Enker efter sådanne, der måtte være kvalificerede til Hjælp®.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar