De Private Assurandørers Funktionærers Fond

De Private Assurandørers Funktionærers Fond

Fondens midler kan søges af personer, samt ægtefæller eller samlevere eller disses børn, der er eller har været ansat i et søforsikringsselskab der har drevet sin virksomhed i København, dog fortrinsvis til kvinder herunder enlige ugifte døtre til personer, der har været knyttet til Dansk Søassurance. Der ydes støttes til: køb af bolig, ejerbolig som andelsbolig, huslejetilskud, varmetilskud, modernisering af bolig, tilpasning af bolig som følge af alder eller handicap, udgifter i forbindelse med flytning til beskyttet bolig/plejehjem samt indretning af bolig. Ansøgningsskema kan rekvireres hos fondens formand Michael Rohde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar