De Samlede Juel-Rysensteenske Legater

De Samlede Juel-Rysensteenske Legater

Kan søges af beboere i Nibe kommune i social trangssituation. Endvidere til unge mennesker under uddannelse, hvad enten det drejer sig om boglig eller ikke-boglig uddannelse. 5-10 legatportioner a 500-1.500 kr. Personer fra Bislev sogn samt personer med nær tilknytning til Bislev sogn har fortrinsret. Der uddeles årligt ca. 7.000 kr. Har man ikke modtaget svar 1. november, er det at regne som afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar