De Suhrske Friboliger under det Danske Handelskammers Understøttelsesfond

De Suhrske Friboliger under det Danske Handelskammers Understøttelsesfond

Til ældre trængende grosserer eller grosserer-enker eller personer, som har været beskæftiget med handel, fortrinsvis ægtepar. Søges kun efter opslag i aviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar