De Sydvestsjællandske Landboorganisationers Kvægfond

De Sydvestsjællandske Landboorganisationers Kvægfond

Uddelinger finder sted efter bestyrelsens frie skøn til fremme af kvægavls- og kvægbrugsarbejde indenfor De Sydvestsjællandske Landboorganisationers område.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar