De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie Cappelens Legat

De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie Cappelens Legat

Til værdigt trængende enker og ugifte kvinder, som har levet i forholdsvis gode kår, medens henholdsvis deres mænd eller fædre levede, men efter disses død er kommet i trang. Til veltjente, værdige og trængende sygeplejersker, fortrinsvis sygeplejersker, der ikke længere ernærer sig som sådanne. Til studenter, der studerer på universiteter. For disses vedkommende kan der kun ansøges i år der ender på et ulige tal. Ansøgningsfristen er hvert år 2. januar-28. februar. Ansøgninger udenfor dette tidsrum bliver ikke taget i betragtning. Ansøgningsskemaer rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert. Kan kun søges af studerende. Ingen telefoniske henvendelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar