Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning efter trang. Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttraumatiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres pr. brev eller pr. mail ved henvendelse til foreningens sekretær og skal i udfyldt stand være foreningen i hænde inden 15. oktober 2012.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar