Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

Værdige, trængende, afskedigede officerer og dermed ligestillede, underofficerer, officianter, fenriker, befalingsmænd af stampersonelgruppen i Den Danske Hær samt ubemidlede enker og børn efter de nævnte personer.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar