Den Almindelige Danske Jordemoderforenings Hjælpe- og Stipendiefond

Den Almindelige Danske Jordemoderforenings Hjælpe- og Stipendiefond

Ydelse af faste legater til ældre og/eller syge jordemødre, støtte til jordemødre i akut trang, til jordemødre der afskediges og til jordemødres og jordemoderstuderendes studierejser m.v.
Yderligere oplysninger: Det understreges, at kun jordemoderstuderende og jordemødre kan søge fonden. Ansøgningsfrister er 30. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Uddelingstidspunkt er januar, april, juli og oktober.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar