Den Almindelige danske Lægeforenings Fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål indenfor lægestanden

Den Almindelige danske Lægeforenings Fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål indenfor lægestanden

Til understøttelse- og hjælpeformål inden for lægestanden til økonomisk trængende læger og disses efterlevende ægtefæller eller samlevere, subsidiært børn af læger. Ansøgningsskema skal indeholde nøje oplysninger om de økonomiske forhold. Ansøgningsskema rekvireres elektronisk fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar