Den Berlingske Fond Pilestræde 34 1147 København

Den Berlingske Fond Pilestræde 34 1147 København

Fonden skal støtte almenvelgørende formål af national, religiøs, kulturel, social, videnskabelig karakter samt undervisning og forskning af særlig interesse for pressen.
Yderligere oplysninger: Den Berlingske Fond uddeler en gang årligt Den Berlingske Fonds Hæderspris og Den Berlingske Journalistpris og støtter endvidere Weekendavisens Litteraturpris. Fonden yder herudover i et begrænset omfang støtte til almennyttige sociale og kulturelle formål. Støtte ydes ikke til studierejser o.lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar