Den Danske Banks Fond

Den Danske Banks Fond

At yde støtte til lærere og studerende ved Syddansk Universitet ved uddeling af legater til forskning eller videreuddannelse, som forudsætter ophold andet sted end i Odense. Legatet har således karakter af et rejselegat, og ansøgninger om midler til apparatur vil ikke komme i betragtning. Legatet ydes primært til yngre kandidater og studerende på overbygningsuddannelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar