Den danske Frimurerorden

Den danske Frimurerorden

Etisk og humanitært i form af menneskelig forædling og velgørenhed i videste forstand. Hjemsted og værneting: København. Ordenen yder på forskellig måde hjælp til almen velgørenhed, og til almennyttige formål. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar