Den Danske Komité for Europakollegiet i Brügge

Den Danske Komité for Europakollegiet i Brügge

Danske studerende eller kandidater der er optaget på Europakollegiet i Brügge.
Yderligere oplysninger: Optagelse på Europakollegiet i Brügge forudsætter i reglen afsluttede studier ved universitetet eller anden højere læreanstalt eller mindst fire års studier med bestået 1. del.
Ansøgning om optagelse på Europakollegiet skal være komiteen i hænde medio januar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar