Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning

Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning

Virke for et tæt samarbejde mellem højere uddannelsesinstitutioner på Fyn og det
fynske erhvervsliv om gennemførelse af relevante forsknings- og udviklingsprojekter m.v.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar