Den Grønne Fond

Den Grønne Fond

At støtte initiativer, der har til formål at fremme befolkningens engagement i en miljøvenlig og økologisk, herunder byøkologisk udvikling. Dette omfatter aktiviteter, der indebærer livsstilsændringer med henblik på nedsættelse af ressourceforbruget og beskyttelse og forbedring af natur og miljø, herunder nyskabende eller tværgående miljøforbedrende initiativer, samt initiativer til oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling, der kan tilskynde til miljøvenlig adfærd. Desuden giver fonden løntilskud til et netværk af lokale miljøvejledere - såkaldte grønne guider. Fonden støtter ikke erhvervsvirksomhed.
Yderligere oplysninger: Den Grønne Fond er oprettet ved lov nr. 295 af 27. april 1994. Der er fastsat nærmere retningslinier for fonden i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 2. februar 1996. Der er udgivet en vejledning om fonden, der kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 personer udpeget af miljø- og energiministeren - pt. med Elise Pedersen som formand.
Der anvendes ikke ansøgningsskemaer, men i fondens vejledning er angivet en disposition for ansøgninger, som det anbefales at bruge.
Sagerne afgøres på bestyrelsesmøder, der afholdes ca. 9 gange årligt. Fristerne til de enkelte møder fremgår af vejledningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar