Den Hageske Stiftelse

Den Hageske Stiftelse

Kan yde kontant økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere med neurologiske eller psykiske lidelser. Legatet ydes kun til enkeltpersoner - f.eks. i forbindelse med behandling og rekreation. Legatet kan herunder gives til opretholdelse af hjemmet i en akut nødsituation som følge af sygdom, ulykke, dødsfald eller andre lignende tilfælde, hvor hjemmets eksistens står på spil. Udenfor Stiftelsens støtteområder er: Personer med kroniske sygdomme, og personer hvis aktuelle behov for hjælp tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte. Udenfor stiftelsens område er desuden alkoholikere og narkomaner. Ansøgning skal være indstillet af en læge og/eller en socialrådgiver. Sygdomsmotiverede ansøgninger skal indstilles af læge. Der ydes ikke hjælp til behandling hos den, der indstiller ansøgningen, og legatet gives som en eengangsforanstaltning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar