Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Støtte til Videnskabernes Selskab, enlige forsørgere, videnskab, kunst og kunsthåndværk samt opfindere.
Yderligere oplysninger: Understøttelser ydes: a) til enlige, fortrinsvis enker, som hjælp til forsørgelse og uddannelse af børn b) til videnskabelige undersøgelser og udgivelse af videnskabelige værker, især om ældre og nyere dansk historie, eller
til unge talentfulde videnskabsmænds uddannelse og rejser, særlig med henblik på nævnte fagområde c) til unge talentfulde danske og norske kunstnere, især bildende kunstnere samt kunsthåndværkere eller opfindere, eller til indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk eller kunstnerisk formgivne arbejder. Særligt ansøgningsskema til de under punkt a) nævnte understøttelser kan rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Der kan ikke forventes understøttelse efter
punkt c) til skoleophold, studierejser eller videregående uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar