Den Ingwersenske Fond

Den Ingwersenske Fond

At gavne og fremme nordisk samarbejde samt fremme kendskab til Frankrig og fransk sprog. Uddeles 2-3 gange om året. Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde 2 måneder inden studiets/projektets påbegyndelse, besvarelse kan tage indtil 4 måneder. For at rekvirere ansøgningsskema fremsendes frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar