Den Jyske Sparekasses Fond til almennyttige formål

Den Jyske Sparekasses Fond til almennyttige formål

Til påskønnelse af det arbejde, der udføres af foreninger eller enkeltpersoner til gavn for borgerne i Bording Sparekasses virkeområde, herunder tilskud til ungdomsaktiviteter, missionshuse, haller og lignende. Legatet kan kun søges af foreninger, der alene har virkeområde lokalt i Sparekassens virkeområde. Der uddeles ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar