Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Jubilæumsfond

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Jubilæumsfond

Kan anvendes til løsning af opgaver, hvortil der ikke ad de almindelige kanaler kan ydes fornøden støtte, herunder bl.a. til igangsættelse af forskningsarbejder og støtte til studerende. Fondens midler må ikke anvendes til formål, som det efter lovgivningen eller praksis normalt er statens sag at varetage.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar