Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

Lægevidenskabelig forskning ved sygehuse indenfor fondens område, udført af læger ansat ved disse sygehuse.
Yderligere oplysninger: Støtte til kortere orlov, teknisk assistance, f.eks. sekretær- og laboranthjælp,
edb-assistance, aflønning af forsøgspersoner samt apparatur. Ansøgning kan kun indgives af overlæger, reservelæger, kliniske samt videnskabelige assistenter (med lægeuddannelse) ansat på institutioner, der har tilknyttet sig fonden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar