Den Letterstedtska Föreningen/dansk afdeling: Det Letterstedtske Selskab

Den Letterstedtska Föreningen/dansk afdeling: Det Letterstedtske Selskab

At yde støtte til fremme af nordisk samarbejde inden for videnskab, kunst og industri. Den udgiver Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri. Den danske afdeling giver bevillinger til enkeltpersoner som tilskud bl.a. til studierejser til et af de andre nordiske lande, i reglen ikke over 5.000 kr. pr. person. Der uddeles ca. 100.000 kr. fra den danske afdeling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar