Den Midtjyske Bladfond

Den Midtjyske Bladfond

Fondens formål er at støtte tidligere og nuværende medarbejdere ved A/S Silkeborg Avis, ansat inden den 1. juli 1998, samt at yde støtte til alment velgørende formål. Ansøgninger indeholdende navn, adresse, CVR/CPR-nummer samt bankkontonummer sendes til:

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar