Den Reiersenske Fonds gave til fremme af undervisning i håndarbejde og sløjd i København og sjællandske købstæder

Den Reiersenske Fonds gave til fremme af undervisning i håndarbejde og sløjd i København og sjællandske købstæder

Tilskud til kurser, videreuddannelse eller studierejser for håndarbejds- og sløjdlærere i København og sjællandske købsteder. Kan kun søges af håndarbejds- og sløjdlærere i grundskolen. Der uddeles årligt ca. 13.000 kr. Ansøgningsskema kan findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar