Den Røde Fane

Den Røde Fane

At give medlemmer af Snedker- og Tømrerforbundets Afdeling 43, København, almen og politisk orientering med henblik på skabelse af et socialistisk samfund i Danmark. Til studieophold i udlandet, som kan tjene til fremme af legatet Den røde fane´s formålsparagraf. Opholdet skal gerne være over en måneds varighed. Legatet tildeles fortrinsvis til medlemmer under 50 år. Legatportion a min. 3.000 kr. I følge fundatsens bestemmelser kan der alene bevilges midler til medlemmer af Forbundet Træ - Industri - Byg, Afdeling 27 - København.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar