Den samfundsmedicinske Forskningsfond – etableret af Ribe og Ringkjøbing Amtsråd

Den samfundsmedicinske Forskningsfond - etableret af Ribe og Ringkjøbing Amtsråd

Samfundsvidenskabelig især samfundsmedicinsk forskning på lokalt og regionalt plan.
Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til forskning, forsøg, udredningsarbejde og udviklingsarbejde
vdr. sundhedsforhold i Ringkjøbing og Ribe amter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar