Den Selvejende Institution ‘Estate’

Den Selvejende Institution ´Estate´

At erhverve fast ejendom og skibe samt inventar for at udleje dette på rimelige vilkår til uddannelsesinstitutioner og andre almennyttige institutioner i Norden
samt at støtte disse institutioner på andre måder.
Yderligere oplysninger: Støtten omfatter også foreninger i Norden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar