Den Selvejende Institution Purhushallen

Den Selvejende Institution Purhushallen

Opføre, eje og drive idrætshaller og lignende, samt fremme idrætslige formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar